Puertas abiertas

Preinscripció i matrícula escolar

Conscients de la importància per triar el col•legi dels nostres fills/es, oferim aquest espai amb allò que pot resultar útil per dur a terme la vostra elecció.
Proporcionem dos mitjans personalitzats de comunicació amb l’institució educativa. La videoconferència personalitzada atén individualment la família en un format que facilita la comunicació sense desplaçaments. Permet compartir el projecte educatiu, resoldre les inquietuds i necessitats de cada família.
La visita presencial s’organitza en grups reduïts amb famílies interessades per cada etapa educativa. Permet conèixer el projecte educatiu de les diferents etapes, l’equip directiu, parlar amb l’equip docent, fer un recorregut pels espais de l’escola i atendre les diferents qüestions que es plantegin durant la visita.
Seleccioneu aquella que sigui del vostre interès, o bé escolliu ambdues.

Podeu adreçar-vos directament a la informació de la matrícula escolar en el següent enllaç:

Sóm una escola centenària , vinculada al barri de Poblenou que dona resposta als canvis constants de la societat actual.

Els nostres alumnes, les seves famílies, els professors i tot l’equip de professionals us volem explicar com creixem junts, compartim experiències I aprenem les coses importants que ens formaran en molts aspectes però sobretot com a persones.

Benvinguts a casa vostra!

La qualitat de l’ensenyament , l’acompanyament en el dia a dia als alumnes, l’atenció a la diversitat i l’estreta relació famílies-escola reforcen el nostre projecte educatiu.

Educar en valors no és tan sols feina de l’escola, però sí que té una rellevància i un rol molt important, ja que és l’espai on els infants passen més temps, així doncs, oferim una educació integral i transversal atenent les diferents realitats socials i culturals.

Atenem aspectes emocionals i creiem en la resolució positiva de conflictes entre iguals.

Videos
Taller de emociones
Taller de emociones
 Proyecto de mediartción
Proyecto de mediartción
El Departament d’orientació psicopedagògica està format per professionals de l’àmbit de la psicologia clínica, psicopedagogia i logopèdia. Aplica un mètode de treball cooperatiu i de coordinació amb equips de professionals externs, acompanyen les famílies, assessoren i orienten la funció tutorial vetllant per l’assoliment de capacitats i talents dels alumnes. Amb actuacions preventives o interventives.

Educació Infantil

És molt important crear nous aprenentatges partint de la curiositat, motivació, inquietuds i interessos dels infants. No expliquem finals als nens, sinó que deixem que passin les experiències. Per a poder plasmar aquestes experiències i vivències amb diversitat de llenguatges proposem diferents materials perquè puguin manipular, explorar, formular reptes, entre d’altres.

Els alumnes adquireixen els coneixements d’una manera significativa entenent el que aprenen, així ho traslladen en el seu dia a dia i en la seva convivència. Ensenyem als nens i nenes a pensar, a idear i a somniar. Destacar que des de ben petits deixem que els infants puguin expressar tot allò que senten, viuen, o que volen compartir amb els companys i la mestra.

Educació Primària

L’educació és un element de cohesió social i cultural on totes les persones tenen dret a un ensenyament de qualitat i en condicions d’igualtat. Per aconseguir aquests objectius és necessari una escola inclusiva, una escola evolucionada tecnològicament, una escola equitativa i sense segregació per sexes, una escola amb el mestre com a facilitador i activador de l’aprenentatge d’un alumnat protagonista.

Videos
Taller dels sentits 1r EP
Taller dels sentits 1r EP
Classe música 6è EP
Classe música 6è EP

Educació Secundària

Volem formar adults responsables. És per això que ensenyem als nens/es el valor de l’esforç i la perseverança. Aquesta és la clau perquè puguin assolir aquells objectius que desitgin. Eduquem fomentant un valor essencial en les relacions socials i el respecte cap als altres i cap al nostre entorn. Oferim una educació integrada en l’àmbit curricular, promovent l’esperit crític i reflexiu Som una escola multilingüe i oberta al món.

A partir de 2n d’ESO, s’ofereix el Programa Dual que consisteix en cursar des del centre el Batxillerat Dual Americà,American High School Diploma. en un entorn d’aprenentatge virtual exclusivament en llengua anglesa en ús.

L’escola té adscripció amb el Col.legi Sagrat Cor – Diputació, per a cursar el batxillerat.

Per què a la nostra ESCOLA?

  • Perquè compta amb un equip de professionals de primer nivell amatent a qualsevol innovació pedagògica.
  • Perquè fomenta de forma activa la lectura, entenent-la com una eina bàsica per al raonament i per a la comprensió del món.
  • Perquè fomenta la creativitat.
  • Perquè potencia l’aprenentatge de diferents idiomes, tant dins com a fora de l’aula.
  • Perquè …

… I molts més perquès que fan de l’educació la nostra raó de ser i el millor futur per als alumnes, el nostre objectiu.

Els resultats ens mostren que el nostre camí amb els objectius, prioritats, metodologies emprades, planificacions i atencions a la diversitat, dia a dia, integren la nostra escola als nous temps i realitats actuals.

Fins aviat!

Informacions del procés d'admissió

Aquest espai està dedicat a acompanyar a les famílies en el procés de Preinscripció i Matriculació.

Hi trobareu la informació necessària per seguir el procés de la manera més senzilla possible.

Codi del centre: 08011606 - Escola Asunción de Nuestra Señora

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

La oferta inicial de places per a la preinscripció escolar del curs 2024-2025 és la següent:

La llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició per a la preinscripció escolar del curs 2024-2025 amb la puntuació és la següent:

La oferta final de places per a la preinscripció escolar del curs 2024-2025 és la següent:

MATRÍCULA ESCOLAR CURS 2024-2025

En aquest apartat es podrà consultar l'assignació al centre de l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i educació primària i educació secundària.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació.  Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s'apliquen per resoldre situacions d'empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i la matriculació del proper curs. Quan s'apropen les dates de matriculació, el Departament d'Ensenyament actualitza la informació.

Enllaç al web del Departament d'Ensenyament

https://preinscripcio.gencat.cat

Enllaç al web del Consorci d’Educació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Recordem que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. En aquesta, s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.