Slider

CONEIX LA NOSTRA ESCOLA

Per què a la nostra ESCOLA?

Obrim les portes de l’escola per explicar-vos com sentim i vivim l’educació.

Sóm una escola centenària , vinculada al barri de Poblenou que dona resposta als canvis constants de la societat actual.

Els nostres alumnes, les seves famílies, els professors i tot l’equip de professionals us volem explicar com creixem junts, compartim experiències I aprenem les coses importants que ens formaran en molts aspectes però sobretot com a persones.

Benvinguts a casa vostra!

La qualitat de l’ensenyament , l’acompanyament en el dia a dia als alumnes, l’atenció a la diversitat i l’estreta relació famílies-escola reforcen el nostre projecte educatiu.

Educar en valors no és tan sols feina de l’escola, però sí que té una rellevància i un rol molt important, ja que és l’espai on els infants passen més temps, així doncs, oferim una educació integral i transversal atenent les diferents realitats socials i culturals.

Atenem aspectes emocionals i creiem en la resolució positiva de conflictes entre iguals.

Videos
Taller de emociones
Taller de emociones
 Proyecto de mediartción
Proyecto de mediartción
El Departament d’orientació psicopedagògica està format per professionals de l’àmbit de la psicologia clínica, psicopedagogia i logopèdia. Aplica un mètode de treball cooperatiu i de coordinació amb equips de professionals externs, acompanyen les famílies, assessoren i orienten la funció tutorial vetllant per l’assoliment de capacitats i talents dels alumnes. Amb actuacions preventives o interventives.

Educació Infantil

És molt important crear nous aprenentatges partint de la curiositat, motivació, inquietuds i interessos dels infants. No expliquem finals als nens, sinó que deixem que passin les experiències. Per a poder plasmar aquestes experiències i vivències amb diversitat de llenguatges proposem diferents materials perquè puguin manipular, explorar, formular reptes, entre d’altres.

Els alumnes adquireixen els coneixements d’una manera significativa entenent el que aprenen, així ho traslladen en el seu dia a dia i en la seva convivència. Ensenyem als nens i nenes a pensar, a idear i a somniar. Destacar que des de ben petits deixem que els infants puguin expressar tot allò que senten, viuen, o que volen compartir amb els companys i la mestra.

Educació Primària

L’educació és un element de cohesió social i cultural on totes les persones tenen dret a un ensenyament de qualitat i en condicions d’igualtat. Per aconseguir aquests objectius és necessari una escola inclusiva, una escola evolucionada tecnològicament, una escola equitativa i sense segregació per sexes, una escola amb el mestre com a facilitador i activador de l’aprenentatge d’un alumnat protagonista.

Videos
Taller dels sentits 1r EP
Taller dels sentits 1r EP
Classe música 6è EP
Classe música 6è EP

Educació Secundària

Volem formar adults responsables. És per això que ensenyem als nens/es el valor de l’esforç i la perseverança. Aquesta és la clau perquè puguin assolir aquells objectius que desitgin. Eduquem fomentant un valor essencial en les relacions socials i el respecte cap als altres i cap al nostre entorn. Oferim una educació integrada en l’àmbit curricular, promovent l’esperit crític i reflexiu Som una escola multilingüe i oberta al món.

A partir de 2n d’ESO, s’ofereix el Programa Dual que consisteix en cursar des del centre el Batxillerat Dual Americà,American High School Diploma. en un entorn d’aprenentatge virtual exclusivament en llengua anglesa en ús.

L’escola té adscripció amb el Col.legi Sagrat Cor – Diputació, per a cursar el batxillerat.

Per què a la nostra ESCOLA?

  • Perquè compta amb un equip de professionals de primer nivell amatent a qualsevol innovació pedagògica.
  • Perquè fomenta de forma activa la lectura, entenent-la com una eina bàsica per al raonament i per a la comprensió del món.
  • Perquè fomenta la creativitat.
  • Perquè potencia l’aprenentatge de diferents idiomes, tant dins com a fora de l’aula.
  • Perquè …

… I molts més perquès que fan de l’educació la nostra raó de ser i el millor futur per als alumnes, el nostre objectiu.

Els resultats ens mostren que el nostre camí amb els objectius, prioritats, metodologies emprades, planificacions i atencions a la diversitat, dia a dia, integren la nostra escola als nous temps i realitats actuals.

Fins aviat!