extraescolares

Extraescolars

Les  activitats extraescolars  formen  part  de la programació anual de l’escola  aprovada  pel  Consell Escolar, que també aprova les quotes corresponents  d’acord  amb  el  que  la  legislació vigent estableix al respecte.  Els preus i els horaris seran comunicats a l’inici del curs. Es realitzen fora de l’horari lectiu.

Existeix una àmplia oferta d’activitats a fi d’atendre diferents interessos, opcions i/o horaris a les famílies.

El següent enllaç detalla l’oferta:

La inscripció a les activitats es realitza per a cada trimestre escolar. Per formalitzar-ne la inscripció , cal fer el pagament de l’ import per trimestre escolar mitjançant ingrés bancari a:

BBVA ES39 0182 0206 31 0201693924

Cal presentar la butlleta d’inscripció conjuntament amb la còpia de l’ingrés bancari a la recepció de l’escola, en les dates explicitades al full d’inscripció a l’inici de cada trimestre.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si no hi ha un mínim d’alumnat inscrit.