Noticias

Batxillerat

El col·legi ofereix continuïtat per als estudis de Batxillerat en el col·legi Sagrat Cor-Diputació amb el qual existeix una adscripció la qual cosa significa que obté l’accés directe el 100% de l’alumnat que sol·liciti plaça escolar en aquests estudis postobligatoris.

L’adscripció esmentada assegura una continuació amb l’estil acadèmic

Accés a Batxillerat, Centre adscrit a: Sagrat Cor-Diputació