aula matinal

Acollida al matí i tarda

  •  MATÍ: Servei dirigit a les famílies que necessitin poden portar els seus fills/es a l’escola des de les 8:00h del matí fins l’inici de les clases a 9:00h de dilluns a divendres. L’import d’un mes és 34 €. L’import d’un dia és 3 €. L’alumnat que utilitzi aquest servei pot fer-ho des del primer dia de classe.
  • TARDA: L’escola ofereix el servei d’acollida de tarda de 16:45h a 18:00h hores, de dilluns a divendres. L’import d’un mes és 40 € i l’import d’un dia és 3’50€. La possibilitat d’aquest servei resta condicionada a la inscripció d’un mínim de 15 alumnes. La matrícula s’ha de fer, per escrit, abans del 30 de juny.

Si al llarg del curs el número d’alumnes inscrits descendeix del mínim de 15 establert, es pot suspendre el servei o, després de parlar amb els interessats, es podrien apujar les quotes.

Aquest servei es factura en el rebut escolar o en l’administració de l’escola.