mvv

Missió

L’escola és un lloc privilegiat per afavorir el creixement i la maduració de l’alumnat en totes les seves dimensions. És la nostra missió:

  • Ajudar l’alumnat a descobrir les seves potencialitats afectives, intel·lectuals i físiques, i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions.
  • Afavorir el creixement de la dimensió social de l’estudiant, com un aspecte rellevant en el seu creixement integral, acompanyant-lo a inserir-se en la comunitat per mitjà de la vida i l’experiència de grup.
  • Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, facilitant-los la recerca del sentit de l’existència humana. , posant l’accent en valors evangèlics. L’escola franciscana afavoreix la vivència cristiana de la fe i la seva celebració joiosa. Fomenta l’espiritualitat mariana, de senzilles, discreció i amor confiat en Déu.

Visió

Reconeixem el caràcter únic i la història singular de cada alumne, i fonamentem la relació educativa en la familiaritat, la confiança i el diàleg.

Com escola franciscana, els membres que la integren promouen una relació cordial d’acollida i senzillesa que eviti tota discriminació.

Valors

Eduquem en valors que desvetllin en el nostre alumnat actituds de persona i ciutadà íntegre, que tingui opinió pròpia i sàpiga fer valoracions amb sentit crític, capaç de desenvolupar amb creativitat el propi compromís per a una societat millor.

Com a escola franciscana, ens identifiquem amb:

  • La convivència fraterna de la vida en comunitat, amb la humilitat facilitadora del respecte als altres, amb la paciència per superar les adversitats i amb l’alegria de viure com a experiència feliç d’allò que ens depara la vida.
  • Posem l’accent en valors evangèlics. Eduquem per a la convivència i la pau. Eduquem per a la justícia i la solidaritat. Eduquem en llibertat i per a la llibertat.