fundadora

La nostra història

El Col·legi Asunción de Ntra. Sra. va ser fundat per Anna Ravell, franciscana, el 1876.

Va néixer amb la voluntat de donar servei educatiu a les persones del seu temps.

El compromís docent continua vigent arrelat al barri de Poblenou i dóna resposta a les necessitats educatives del segle XXI.

És una escola de l’Església catòlica i la titularitat correspon a l’Institut de Religioses Franciscanes.

Té definit un caràcter propi inspirat en la figura de Sant Francesc d’Assís que proporciona a l’alumnat una Educació Integral.