Presentación

Presentació

Concebem  l’escola  com  una  Comunitat  Educativa  animada  pels  educadors, amb la participació dels pares i mares, en la qual l’alumnat és l’objectiu compartit a fi que cada infant se senti atès, orientat, valorat i… estimat sense cap discriminació.

Promovem el desenvolupament progressiu  i  sistemàtic  de les Facultats Afectives, Psicomotrius i Intel·lectuals del nostre alumnat.

Cultivem  Actituds  de  gratitud,  alegria,  creativitat,  amor pel treball, sinceritat, lleialtat, respecte per la creació…

Afavorim  el  creixement  de  la  Dimensió Social de l’alumnat per mitjà de  l’experiència  del  grup,  viscuda  amb  mutu  respecte,  valoració  i  solidaritat.

Impartim ensenyament religiós i posem l’accent en els Valors Evangèlics  com la llibertat, la justícia, la solidaritat, la convivència, la pau…

El Col·legi té concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya amb el codi: 08011606 com a número de registre.