Slider

Organigrama

Direcció Unificació de la Institució Educativa Franciscanes

Titular

Direcció

Sotsdirectora

Cap d’estudis Ed. Secundària

Cap d’estudis d’Ed. Infantil i Primària

Coordinació Ed. Infantil i Primària