comedor

Menjador escolar

L’escola disposa de cuina pròpia i ofereix un menjar de qualitat per al seu  alumnat.  Prepara  dieta  especial  quan  és necessària temporalment per motius de salut. Atén al·lèrgies i intol·leràncies alimentàries. Els menús són variats i dietèticament equilibrats, estan disponibles al web de l’escola.

El servei de cuina s’ofereix conjuntament amb l’empresa Hostesa, que aporta el personal qualificat i que realitza íntegrament el menjar dins de la cuina de l’escola. Al final de cada trimestre es lliura un informe a les famílies sobre l’evolució del nen/a com a usuari del menjador escolar. El servei inclou, a més del menú, l’atenció de l’alumne/a des que acaba l’horari lectiu del matí fins l’inici de l’horari escolar de tarda.

Es pot fer ús del servei de menjador des del primer dia de classe.

(enllaç extern al web de l’empresa proveïdora del servei de menjador “Hostessa”)

Els alumnes usuaris fixes del menjador, s’han d’ inscriure abans del 30 juny. Els alumnes que no facin la matrícula abans de la data fixada podran utilitzar el servei de menjador per mesos o per dies. El preu, per als alumnes que optin per utilitzar el servei de menjador el curs sencer, és de 155 € durant els 10 mesos compresos entre setembre i juny. Si es donés el cas que alguna família que opta per l’ús del menjador durant el curs, decidís més tard donar-se’n de baixa, es recalcularien les seves factures i es cobraria o s’abonaria la diferència de la quota, tenint en compte la modalitat mensual.

Els alumnes que es quedin per mesos pagaran 9’60 € pels dies lectius del mes en què es quedin.

Els alumnes que utilitzin el servei de menjador en dies esporàdics pagaran 10’70 € per dia. El número d’usuaris esporàdics queda limitat a 20 per dia. Es pot adquirir el val amb antelació.