complementarias

Activitats complementàries

Per tal d’enriquir la formació de l’alumnat i contribuir al seu creixement personal, acadèmic i emocional oferim diverses activitats complementàries seguint el caràcter propi de l’escola. Aquestes acticitats estan aprovades pel Consell Escolar del centre i autoritzades per l’Administració Educativa.

Es realitzen en el marc de l’horari escolar, tenen caràcter voluntari per a l’alumnat. No estan subvencionades pel Departament d’Educació i les quotes són satisfetes per les famílies.

INFANTIL

Llengua anglesa, Emocions, Música, Tecnologia Aplicada al Coneixement.

PRIMÀRIA

Llengua francesa, Taller creatiu, Aprenem a raonar, Tecnologia Aplicada al Coneixement, Treballem la llengua.

SECUNDÀRIA

Taller d’informàtica, Taller de lletres, Taller de números.