Noticias

Internacionalització de l'aprenentatge en horari lectiu

Avui, el nostre món és multilingüe, multicultural i global, per això el Col·legi ofereix una proposta educativa: plurilingüe, intercultural i internacional.

El Projecte educatiu del centre actualitza el Projecte lingüístic amb:

  • Internacionalització de l’aprenentatge en horari lectiu amb el Middle School d’Academica International.
  • Certificació i acreditació del nivell assolit segons el Marc Comú Europeu de Referència de llengües (MCER) amb Capman.