Noticias

Escoles Franciscanes: Centres acreditadors oficials de llengua anglesa

Les escoles Franciscanes són centres preparadors, examinadors i acreditadors oficials del nivell de llengua anglesa segons el marc europeu MCER.

L’alumnat, des de 5è de Primària fins a 4t d’ESO, té una proposta didàctica de llengua anglesa que inclou en horari lectiu:

. una prova test inicial de les quatre habilitats lingüístiques (listening, reading, speaking, writing)

. Plataforma educativa virtual per a la preparació, avaluació del progrés de l’alumne/a que permet ajustar objectius de forma personalitzada i aporta retorn dels resultats

. Prova d’acreditació oficial de les quatre habilitats lingüístiques de llengua anglesa.

Sempre amb la voluntat d’estar amatents a la qualitat educativa que guia la nostra acció.