Noticias

Acord de col·laboració

Entre l’escola i la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Conscients que el coneixement científic impulsa l’avenç de les societats i que la relació entre formació i acció origina un vincle aventatjós, ens plau comunicar que existeix un acord de col·laboració entre l’escola Franciscanes Poblenou i la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL de la FUNDACIÓ BLANQUERNA, Facultat integrada en la Universitat Ramon Llull, per propiciar la cooperació educativa entre ambdues organitzacions a fi d’assumir i compartir la funció educadora que el context actual exigeix en l’àmbit educatiu.

Vincular la realitat dels estudis universitaris amb la realitat professional de les escoles proporciona agermanar el saber i el saber fer en benefici de la professionalització i la transferència de la millora conscient del que és la realitat compartida d’ambdós sectors. És per això que l’alumnat de 3r curs de Psicologia de Blanquerna realitza activitats d’Aprenentatge Servei a l’escola, la qual esdevé punt de trobada dels i les estudiants on aplicar i projectar els coneixements adquirits en la formació acadèmica a la vegada que ofereix l’espai contextualitzat on desenvolupar processos d’observació i reflexió per a un pensament crític que afavorirà llur desenvolupament competencial. Alhora, el centre educatiu comparteix nous coneixements, contribueix en línies de recerca vigents i es manté proactiu per a la millora fonamentada en el seu compromís educatiu en la societat del segle XXI.

Aquest conveni de col·laboració estreny la relació entre la nostra congregació i l’entitat de prestigi Blanquerna que tenen consolidada en el temps.