Pla d'obertura del mes de juny

El Pla de reobertura de centres educatius en fase 2 de desescalada permet l’obertura de centres i conté les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert.

Seguint les indicacions del Departament d'Educació, Franciscanes Poblenou ha elaborat el Pla d'obertura de l'escola per organitzar-ne l'activitat educativa quan el territori on està ubicat el centre entri en la fase 2 de desescalada.

Es tracta d'una obertura parcial, voluntària, puntual, no continuada i amb accions prioritàries segons les edats de l'alumnat, mantenint l'activitat lectiva de forma telemàtica fins a l'acabament del curs. És a dir, fa referència a l’adequació d'espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat, professorat i personal, tot i que l’activitat sigui reduïda.

Aquest pla d'obertura parcial es portarà a terme amb els recursos disponibles. Les sessions presencials es desenvoluparan respectant la normativa de prevenció de riscos laborals, mantenint el distanciament, la neteja, fent ús de mascaretes d'acord amb la normativa que estigui vigent i procedint a la higiene dels espais.

Veure Pla d'obertura