I ells què en pensen?

Vivim en una societat heterogènia i plural on cohabiten persones i grups de diferent ideologia i creences. Però, què sabem realment del que pensen qui seran d’aquí uns anys els que dirigiran la societat?

A l'escola volem prestar especial atenció als infants i als adolescents. Escoltem les seves idees i les seves opinions. Acceptem els seus comportaments, creences i hàbits perquè així aprenen a saber escoltar i a raonar.

El programa de debat “I ells què en pensen” pretén donar veu a un col·lectiu invisible en temes que tenen una gran transcendència a la societat en què vivim i del que sovint només percebem l’opinió dels adults.

Escolteu la seva opinió, en saben més del que pensem...